rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään suoraan Saltti.fi -erkkosivuston  käytön yhteydessä. Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

 

1.    Rekisterinpitäjä
Saltti
Postiosoite: Fastintie 294, 04500 Kellokoski
Vastuuhenkilö: Tea Lehtonen
Puhelin: 040 593 6115
Sähköposti: tea.lehtonen(at)gmail.com

 

2.    Rekisterin nimi
Saltti – asiakasrekisteri

 

3.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa asiakas on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • hoitopalveluasiakkaiden hoitohistorian ylläpito
 • tilavuokrausten, kurssien, käytöskonsultaatioiden ja muiden palveluiden laskuttaminen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • palvelun kehittäminen ja ylläpito
 • henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Saltin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan

 • asiakkaan nimi, osoite ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • hoidettavan eläimen tietoja
 • eläimen kutsumanimi, ikä, rotu ja sukupuoli
 • tiedot hoidosta / palvelusta johon osallistutaan
 • lisätiedot: palvelun kannalta tärkeää tietoa esim. eläimen terveyteen tai käyttäytymiseen liittyvä

5.    Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus palvelun oston  yhteydessä
 2. Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (sähköposti)
 3. Esitietolomake

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena  valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palveluntarjoajat tai laskutus / perintäjärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

 

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8.     Rekisterin suojaus
Manuaalista aineistoa ei ylläpidetä. Tietokannat joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.  Tiedot on suojattu palomuurilla, tietosuojaohjelmalla sekä useammalla salasanalla. Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu organisaatiossa vain niitä työssään käsittelevien henkilöiden käyttöön. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on säädelty salassa pidettäviksi.

Tietosuojaseloste päivitetty 03.12.2021

  Kuvia talliltamme

  ota yhteyttä

  13 + 14 =

  yhteystiedot

  Saltti

  Fastintie 294, 04500 Tuusula

  Tea Lehtonen
  040 593 6115
  tea.lehtonen(at)gmail.com

  Pasi Huhti
  045 315 6171
  pasi.huhti(at)gmail.com

  yhteistyössä